Úvod

Našou úlohou bolo vypátrať najstarší horizont rodu Bugár nobilitivaného Leopoldom I. Armálna listina bola vydaná vo Viedni 20. júna roku 1662 a jej adresátmi boli Juraj Bugár aliter Mészáros so synom Petrom a Mikulášom. Listina bola publikovaná v Šamoríne v roku 1663.Časť rodu používala priezvisko Mészáros až do polovice 19. storočia.